Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET

( Cập nhật lúc: 06/04/2020  )
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET (http://vcnet.vn).

 


 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi được tổ chức hàng tuần theo hình thức trắc nghiệm trên mạng VCNET hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Cuộc thi dự kiến sẽ tổng kết vào cuối tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020).

Để Cuộc thi tìm hiểu tạo được sức lan tỏa, ngày 20/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi;

Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai Cuộc thi tại địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; giới thiệu, quảng bá về cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả cuộc thi hằng tuần; tuyên truyền Lễ tổng kết cuộc thi./.

 

Xem chi tiết Thể lệ tại link sau: Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”


Nguồn: Hương Dịu/ Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
Sign In