Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn công khai số điện thoại đường dây nóng

( Cập nhật lúc: 27/03/2020  )
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.


1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại trong giờ hành chính: Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Điện thoại liên hệ: 02093.886.889

Tất cả các giờ trong ngày: Ông Nguyễn Kiều Huân - Chánh Thanh tra sở, điện thoại di động: 0912.740.888

 

2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan theo địa chỉ sau:

Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn;

Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Địa chỉ thư điện tử: huannk.gt@backan.gov.vn

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng

Sign In