Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )
Ngày 25/02/2020, Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành Quyết định số 3083-QĐ/TU về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019, gồm 386 thí sinh (có danh sách kèm theo).


 

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại link sau: Quyết định số 3083-QĐ/TU

Sign In