Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII

( Cập nhật lúc: 23/03/2020  )
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại link sau: Kế hoạch tổ chức thi đua 2020

 

Sign In