Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 11/03/2019  )
Ngày 08/03/2019 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã ký Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.
Sign In