Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 20/5/2019 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Xem tiếp


Ngày mùng 06/5/2019 Tỉnh Uỷ Bắc Kạn ban hành Công văn về việc quán triệt, thực hiện thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về những biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trong Bức thư số 161/LĐCP của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 25/4/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn về việc triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 11 ban hành Nghị quyết về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Xem tiếp


Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình OCOP gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí "kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các chi bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung yêu cầu của Chỉ thị.

Xem tiếp


Ngày 05/4/2019 đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đã ký ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 27/3/2019 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã ký ban hành Công văn số 1522 về việc chủ động phòng tránh lốc sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó từ chiều tối nay (27/3) các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Xem tiếp

123456
Sign In