Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 17/12/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành văn bản về việc Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền như sau:

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản hoả tốc số 76 về việc đề nghị chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Xem tiếp


Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 6258/UBND-NCPC chỉ đạo việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xem tiếp


Ngày 07/9/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 09-CT/UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Xem tiếp


Ngày 14/8/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 489/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 16 /2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1527 về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Ngày 4 tháng 8 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4482 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In