Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1527 về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Ngày 4 tháng 8 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4482 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 16 về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem tiếp


Ngày 24/6/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”.

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của VP Chính phủ và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản đề nghị các đơn vị quan tâm tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên thuộc địa phương, đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 852/SNN-CCTL về việc cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 4 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In