Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn đề nghị khảo sát về số con mong muốn của người dân

( Cập nhật lúc: 24/09/2019  )
Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Sở Y tế Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện cuộc khảo sát về số con mong muốn của người dân.


Theo đó:

1. Tuyên truyền, phổ biến, huy động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tích cực tham gia khảo sát lấy ý kiến người dân trên website www.cpcs.vn về số con mong muốn từ ngày 05/9/2019 đến hết 25/10/2019.

2. Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Cách thức tham gia như sau:

Bước 1: Truy cập đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat và thực hiện khảo sát bằng cách nhập các thông tin trong bảng khảo sát.

Bước 2. Chia sẻ đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat về trang facebook cơ quan/cá nhân ở chế độ công khai (Public).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục DS-KHHGĐ để phối hợp xem xét, giải quyết. Tổng đài hỗ trợ 190054586.

Xem chi tiết nội dung công văn tại link sau: Công văn đề nghị khảo sát về số con mong muốn của người dân

Sign In