Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 22-CV/HNDTW ngày 24/12/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “Tuyên truyền giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 17/12/2018 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 46-QĐ/HNDT về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 506-QĐ/HNDT ngày 29/5/2017 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 07/11/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc phê duyệt 'Phương án chuyển đổi lò sấy thuốc lá bằng nhiên liệu củi sang nhiên liệu khác mang hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường".

Xem tiếp


Để tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình chào mừng Đại hội. Để cán bộ, hội viên nông dân cả nước biết và theo dõi, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội trân trọng thông báo lịch phát sóng các chương trình cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo và mời các đơn vị, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019).

Xem tiếp


Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, lựa chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 - 2019. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức tốt việc phát động, tuyên truyền Hội thi trong cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, năm 2018 - 2019 và vận động các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia để Hội thi đạt kết quả cao nhất./.

Xem tiếp


Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 với sự tham gia của 219 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 49.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 1333/MTTQ-BTT ngày 20/9/2018 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc tập trung các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở Hội tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân trong toàn tỉnh về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi và nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu theo Công văn gửi kèm.

Xem tiếp


Ngày 26/9/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 530 đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, các nhà sáng chế trên địa bàn và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi sáng chế năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In