Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua ngày 12/12/2018) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) ngày 23/7/2019; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam như sau:

Xem tiếp


Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 394/UBND-VXNV về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Để việc sản xuất vụ Xuân năm 2020 đúng thời vụ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25/11/2019 Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 489-TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn giới thiệu Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Sở Y tế Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện cuộc khảo sát về số con mong muốn của người dân.

Xem tiếp


Giấy phép lái xe mới làm bằng vật liệu PET có tính bảo mật và độ bền cao, tiện lợi cho người sử dụng, hạn chế được việc làm giả; quản lý, tra cứu thuận lợi trên hệ thống phần mềm của các Sở GTVT, thành phố.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 8 năm 2019 Ban Chỉ đạo về công tác Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch phát sóng chương trình tuyên truyền về nhân quyền, Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng tải lịch phát sóng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong tỉnh cùng đón xem./.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In