Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1527 về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp đăng tải trên website một số nội dung cấp thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

Xem tiếp


Ngày 4 tháng 8 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4482 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Xem tiếp


Theo đó, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất số đường dây nóng ngành Y tế: 1900-9095 để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Xem tiếp


Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 257/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 204 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 16 về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem tiếp


Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 205 về việc Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, theo đó đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn ban hành./.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In