Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng vùng nguyên liệu nông sản

( Cập nhật lúc: 24/03/2020  )
Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng bản đồ vùng nguyên liệu cho các nông sản thế mạnh, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

 

Vùng chuyên canh cam, quýt tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, là biện pháp tối ưu nhất để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tại tỉnh Bắc Kạn, hiện đã hình thành một số vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung theo vùng đối với các cây trồng như: Dong riềng, chè, cam quýt, gạo nếp khẩu nua lếch, chuối tây... Bước đầu tạo được vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa phục vụ cho các cơ sở chế biến nông sản đặc sản của địa phương.

Những cây trồng trên và một số sản phẩm như chè, miến dong là nông sản có thế mạnh, được định hướng tham gia trục sản phẩm cấp tỉnh. Diện tích trồng cây ăn quả trên toàn tỉnh hiện nay là hơn 6.600ha, trong đó có hơn 3.200ha cam quýt, 738ha hồng không hạt, cây mơ khoảng 438ha, cây chuối đạt 1.800ha.

Để tạo vùng nguyên liệu cho mục tiêu phát triển và nâng cao giá trị gia tăng cho các loại cây ăn quả đặc sản, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành rà soát, phân vùng trồng theo từng loại cây. Giai đoạn 2020 – 2025 phấn đấu toàn tỉnh có 4.000ha cây cam, quýt, tập trung trồng tại các các xã Dương Phong, Đôn Phong, Quang Thuận (Bạch Thông), Đồng Thắng, Phương Viên (Chợ Đồn) và một số xã ở huyện Na Rì, Ba Bể; 1.000ha hồng không hạt trồng tập trung tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn; 1.000ha cây mơ trồng tại các xã: Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận (Chợ Mới), Đôn Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh (Bạch Thông) và thành phố Bắc Kạn; trồng 2.500ha cây chuối tại các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn. Ngoài ra, các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn phát triển trồng cây lê, hạt dẻ, từng bước phát triển thành hàng hóa.

Đối với cây chè, diện tích hiện có hơn 2.100ha, gồm chè Shan tuyết và chè trung du. Theo định hướng của tỉnh, phát triển vùng trồng chè trung du đạt diện tích 1.500ha tại các xã Quảng Chu, Yên Đĩnh (Chợ Mới); Mỹ Phương, Chu Hương (Ba Bể) và vùng chè Shan tuyết tập trung tại xã Bằng Phúc (Chợ Đồn), Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư (Chợ Mới) với diện tích 1.000ha.

Dong riềng là cây trồng có diện tích trồng khá lớn trong những năm qua, năm cao nhất lên tới 2.900ha. Cũng chính từ việc trồng tự phát, diện tích tăng nhanh và thiếu ổn định dẫn tới mất cân đối cung – cầu. Năm 2019, diện tích trồng dong riềng trên địa bàn tỉnh sụt giảm lớn, chỉ đạt 450ha. Để duy trì ổn định và tăng giá trị cho ngành chế biến dong riềng, ngành nông nghiệp tỉnh xác định xây dựng vùng trồng dong riềng ổn định từ 800 – 1.000ha, tập trung tại các huyện Na Rì, Ba Bể và một số vùng phụ cận ở huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn.

Giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2035, tỉnh Bắc Kạn xác định phát triển bền vững ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Điểm khởi đầu và nền tảng trong chuỗi giá trị chính là vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Việc xây dựng được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột phá, giải quyết được các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. Để phát triển bền vững, cùng với việc xây dựng bản đồ vùng nguyên liệu, tỉnh Bắc Kạn đang có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên doanh, liên kết với nông dân, tổ chức lại sản xuất phát triển các loại cây trồng đặc sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vươn xa./.

Nguồn: Lê Trang/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In