Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 60 hội viên nông dân là thành viên Câu lạc bộ Pháp luật xã Lãng Ngâm.


 

Đồng chí Hoàng Văn Ngự - Trưởng phòng Tư pháp huyện Ngân sơn phổ biến Luật hòa giải cơ sở,

Luật tiếp công dân cho các thành viên CLB

Tại buổi tuyên truyền,  đồng chí Hoàng Văn Ngự - Trưởng phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn, báo cáo viên đã chuyển tải những quy định chung về hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở;điều khoản thi hành Luật hòa giải cơ sở và giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân, thành viên Câu lạc bộ Pháp luật nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời gắn việc phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng để giúp cho cán bộ, hội viên nông dân, thành viên các câu lạc bộ hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In