Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trưng bày sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII

( Cập nhật lúc: 10/11/2020  )
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức các gian hàng sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu của tỉnh đạt tiêu chuẩn OCOP từ 03 sao trở lên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Các đại biểu thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Đại hội

 

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu của tỉnh tham gia trưng bày tại khu vực diễn ra Đại hội, Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 11 gian hàng trưng bày gồm các đơn vị Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hội Doanh nhân OCOP Bắc Kạn và 08 huyện, thành phố trong tỉnh với tổng số 166 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 03 sao trở lên.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu của tỉnh trưng bày tại Đại hội lần này đã được cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá rất cao về cách bố trí sắp xếp với đầy đủ chủng loại, mẫu mã được trưng bày tại Đại hội.../.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In