Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 13/09/2018  )
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong nông dân, xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh.


Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân luôn được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức, các diễn đàn, giao lưu sân khấu hóa về vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của nông dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thông qua trang thông tin điện tử của Hội. Qua đó, các cấp Hội đã chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Hội tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh; đồng thời trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân số, sức khỏe, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

 

Hợp tác xã Hoàng Huynh, thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

sấy khô sản phẩm hồng không hạt

Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng trong cán bộ, hội viên, nông dân; kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các cấp Hội và hội viên, nông dân.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đẩy mạnh. Từ năm 2013 đến nay, HND các cấp phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, lý luận chính trị cho 5.635 lượt cán bộ Hội cơ sở; liên kết với Trường Cán bộ HND Việt Nam và Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức 1 lớp Trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành công tác HND cho 85 học viên. Kết nạp 6.277 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh từ 49.818, chiếm 83,1% so với số hộ nông nghiệp. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội ngày càng được nâng lên, số cơ sở khá, vững mạnh hằng năm đạt 100%, không còn cơ sở yếu kém; các chi Hội ngày càng được mở rộng, 100% thôn, bản, tổ dân phố có nông dân đều có tổ chức Hội được duy trì.

Bên cạnh đó, các cấp HND còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giới thiệu cho Đảng 1.066 hội viên ưu tú, trong đó có 707 hội viên được kết nạp Đảng; có 47 cán bộ chủ chốt HND các cấp trong tỉnh tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 68 cán bộ HND tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia, qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, giảm nghèo, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để tiếp tục hỗ trợ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong nông dân, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân tạo nguồn vốn, giống, vật tư giúp nông dân phát triển sản xuất. Qua đó, đã góp phần giúp hội viên, nông dân về kiến thức phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý  như: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 48 cá nhân và có 311 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 05 nông dân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh có sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất được tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho HND tỉnh, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 107 cá nhân; HND tỉnh tặng Bằng khen cho 97 tập thể và 260 cá nhân; HND các huyện, thành phố tặng Giấy khen cho 1.000 tập thể và 943 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, HND tỉnh xác định các nhóm giải pháp chủ yếu về xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nghị quyết đại hội HND các cấp; cổ vũ, nêu gương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở tất cả các cấp Hội. Xây dựng giai cấp nông dân của tỉnh có đủ bản lĩnh, trình độ làm chủ nông thôn mới.

Thứ hai, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên; mở rộng thành phần, đối tượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên, thu hút các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp... đang sinh sống ở địa bàn nông thôn vào Hộigắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội.  

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Hội các cấp, bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, của Hội để xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau kiểm tra. Tổ chức kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tích cực tham gia góp ý xây dựng cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp của hội viên, nông dân ngay từ cơ sở. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với nông dân nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo tinh thần Quyết định số 213-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về ban hành Quy chế ”Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng tập trung cho cơ sở, chỉ đạo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua trong nông dân, Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn” gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động hội viên trồng rừng gỗ lớn, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động tham gia vào chuỗi giá trị hình thành trong quá trình thực hiện Đề án.

Thứ năm, tích cực tổ chức hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, tăng cường triển khai các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh việc vận động đóng góp xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn quỹ của Hội; tiếp tục thực hiện việc phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón; hướng dẫn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân, khai thác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Vận động nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và tham gia xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường…./.


Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In