Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tích cực đào tạo nghề cho nông dân

( Cập nhật lúc: 20/11/2020  )
Nhằm đáp ứng yêu cầu học nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Kạn đã tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề cho hội viên. Qua đó giúp nông dân có thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng vào sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.


Thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển sinh nhằm thu hút người lao động tham gia học nghề và tìm kiếm việc làm. Qua đó giúp hội viên nông dân hiểu mục tiêu, chính sách của đề án và tích cực hưởng ứng, đăng ký học nghề theo đúng nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, bà con ở 2 thôn Phiêng Phàng và Nà Pài, xã Yến Dương (Ba Bể) được tham gia 3 lớp đào tạo nghề, trong đó có 2 lớp đào tạo về “Trồng lúa đặc sản”; 01 lớp dạy nghề “Mây tre đan” với số lượng trung bình khoảng 30 học viên/lớp. Sau 3 tháng, các học viên có thêm kiến thức, có kỹ thuật riêng, đáp ứng phù hợp với từng nghề và được cấp chứng chỉ, áp dụng thành công vào việc thực hiện mô hình để phát triển kinh tế. Chị Triệu Thị Tâm, trưởng nhóm học nghề trồng lúa đặc sản cho biết: Trước đây, việc canh tác lúa Nếp Tài của bà con đều là phương pháp truyền thống. Gia đình nào có nhiều phân bón thì chăm sóc được tốt, gia đình nào ít phân bón thì năng suất lúa đạt thấp. Kể từ khi tham gia lớp dạy nghề, bà con không chỉ biết đến các kỹ thuật trồng, chăm sóc theo từng giai đoạn, mà còn biết đến phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ. Bây giờ, mọi người không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, mà biết làm các chế phẩm sinh học để đuổi bắt côn trùng, biết dẫn nước vào ruộng đúng thời điểm cần thiết cho cây. Vụ mùa năm nay, lúa ít bệnh, cứng cây, trổ bông nặng hạt, năng suất hơn hẳn năm trước, ai cũng vui mừng, phấn khởi.

 


 

Học viên lớp dạy nghề “Trồng lúa đặc sản” áp dụng thành công vào sản xuất lúa Nếp Tài tại xã Yến Dương

 

Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng được 74 lớp cho 2.261 học viên với các nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, kỹ thuật trồng trọt, trồng rau, ủ phân vi sinh, trồng nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhân giống cây ăn quả, kỹ thuật trồng chế biến gừng nghệ... Chương trình, giáo trình đào tạo của Trung tâm đều có mục tiêu cụ thể, nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Học viên tham gia các lớp học nghề được cấp kinh phí và tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để thực hành các buổi học đạt hiệu quả cao. Tham gia học hầu hết là lao động nông thôn, nhiều học viên còn là lao động chính của gia đình. Hình thức vừa học, vừa làm là điều kiện thuận lợi thu hút hội viên, nông dân tham gia. Bên cạnh đó đa số học viên có sẵn các điều kiện về tư liệu sản xuất như: Ruộng, vườn, vật nuôi, cây trồng... tại gia đình, khi áp dụng đã tiết kiệm được thời gian lao động, giảm chi phí trong sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm làm ra. Một số học viên là những hộ cận nghèo, hộ nghèo sau khi được học nghề đã áp dụng kiến thức vào sản xuất cùng với gia đình từng bước thoát nghèo.

Có thể nói, hoạt động tư vấn, đào tạo nghề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về nghề, góp phần chuyển đổi nghề nghiệp trong hội viên nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn. Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Hội tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, tầm quan trọng của đào tạo nghề gắn với việc làm, tăng thu nhập, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua hoạt động này tạo nên sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo, người lao động và các doanh nghiệp trong định hướng, tuyến dụng và đào tạo cho phù hợp với nhu cầu lao động và ngành nghề đào tạo. Lựa chọn hình thức dạy nghề phù hợp với tình hình thực tế, hình thành các tổ sản xuất để hợp tác sản xuất, giảm thiếu rủi ro, nâng cao chất lượng sản phấm và tăng thu nhập cho người nông dân./.


Nguồn: Thu Hường/baobackan.org.vn
Sign In