Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn tư vấn thành lập hợp tác xã kiểu mới cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 22/06/2020  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn tư vấn, hướng dẫn thành lập hợp tác xã cho 150 hội viên nông dân tại các xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, Văn Lang, huyện Na Rì và Mỹ Phương, huyện Ba Bể.


Tại các lớp tập huấn hội viên nông dân đã được giảng viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh trao đổi những nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan đến kinh tế tập thể; Lợi ích khi tham gia hợp tác xã; Vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển hợp tác xã; Các trình tự, thủ tục thành lập hợp tác xã và một số mô hình mới, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm của các hợp tác xã tiêu biểu….

 

 

Đồng chí Hà Thị Thoa - Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trao đổi một số vấn đề về xây dựng hợp tác xã

tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới

 

Đồng thời cùng trao đổi kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình xây dựng tổ hợp tác; hợp tác xã và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; một số vấn đề về liên kết sản xuất theo chuỗi; vận động nông dân thành lập mô hình kinh tế tập thể; hướng dẫn thành viên hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm...

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho hội viên nông dân về xây dựng hợp tác xã và phát triển mô hình kinh tế tập thể với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội./.

 

 

 

Triệu Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In