Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 20/10/2020  )
Từ ngày 15-17/10/2020, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho hơn 20 cán bộ Hội cấp huyện, xã,cán bộ Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Qua tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện phụ trách Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp thu các nội dung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; Nghiệp vụ cho vay, thu nợ và quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân; Nghiệp vụ kế toán Quỹ Hỗ trợ nông dân; Cập nhật phần mềm Quỹ Hỗ trợ nông dân.Qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực giúp hội viên nông dân vay vốn nguồn Quỹ HTND để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

 

Những năm qua, việc quản lý, điều hành Quỹ HTND được thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND và hướng dẫn của Bộ Tài chính; 100% nguồn vốn tập trung cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh và đã có rất nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt gần 24 tỷ đồng, hiện đang cho vay hơn 21 tỷ đồng/629 hộ vay. Riêng năm 2020, nguồn Quỹ HTND của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Tỉnh hội giải gân được gần 06 tỷ đồng cho 132 lượt hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh./.


Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In