Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây lúa sri giai đoạn sau cấy và đẻ nhánh

( Cập nhật lúc: 12/03/2021  )
Trong 02 ngày 10 - 11 tháng 03 năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh và Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tổ chức tập huấn cho 40 hội viên nông dân của 02 xã Phương Viên, Đồng Thắng về kỹ thuật bón phân, chăm sóc cây lúa sri sau cấy từ 10 đến 15 ngày.


 

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn trực tiếp trên đồng ruộng

về cách bón phân, chăm sóc cây lúa sri giai đoạn sau cấy 10-15 ngày

 

Tại lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn cách làm cỏ sục bùn, bón thúc đẻ nhánh lần 1 giảm 20% lượng đạm bón cho cây trồng, sau 7 -10 ngày rút cạn nước cho ruộng nứt nẻ chân chim,thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời,những ruộng bị bệnh đạo ôn lá tạm ngừng bón phân đạm, cách sử dụng thuốc phòng trừ bệnh như: Filia, kasai, fujione…/.

Bế Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In