Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hộ gia đình cho cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 27/09/2018  )
Trong các ngày từ 26 - 27/9/2018, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình cho 120 cán bộ, hội viên nông dân huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn.


 

Lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hộ gia đình cho cán bộ, hội viên nông dân tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được ông Quách Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công Thương trao đổi các kiến thức như: các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Vai trò của việc tiết kiệm điện; kỹ năng cần thiết để sử dụng có hiệu quả và an toàn các thiết bị điện trong gia đình; kỹ năng tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình và cộng động về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về tăng cường tiết kiệm điện, tích cực ứng dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm và sử dụng các thiết bị điện một cách có hiệu quả, từng bước đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In