Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 04/05/2020  )
“Vận dộng nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” là một trong những nhiệm vụ mà Đại hội VII, Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Để thực hiện đạt hiệu quả cao, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Bạch Thông đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng chung sức xây dựng nhằm góp phần quan trọng cùng Đảng bộ,Chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 

Ngay từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện đã cụ thể hoá các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm. Từ đó, tập trung chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tăng cường tuyên truyền để hội viên, nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội Nông dân huyện chủ động đăng ký đảm nhận phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhằm phát huy được tối đa hiệu quả khi thực hiện.

Chia sẻ với chúng tôi ông Hà Văn Mạn -Chủ tịch Hội Nông dân xã Quân Hà phấn khởi chia sẻ: Từ khi có chủ trương xây dựng phong trào NTM gia đình tôi và các hộ hội viên trong xã đã tự nguyện hiến đất, ngày công lao động và đóng góp tiền mặt để làm đường, xây dựng các công trình phục lợitrên địa bàn xã, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu trí xây dựng NTM”

 

 

Hội viên nông dân xã Đôn Phong tham gia làm đường nông thôn mới

 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2016 đến nay cán bộ, hội viên nông dân các cấp ở Bạch Thông đã tham gia đóng góp trên 10.000 ngày công lao động, hiến trên 4.000m2 đất các loại và đóng góp được trên 250 triệu đồng tiền mặt. Giúp làm mới và sửa chữa được trên 10 km đường giao thông nông thôn; nạo vét và sửa chữa hơn 30.000 m kênh mương nội đồng, xây dựng được 6 cầu tạm, sửa chữa và xây dựng mới 8 nhà họp thôn và nhiều công trình phúc lợi khác phục vụ cộng đồng... Song song với đó, thời gian qua, Hội Nông dân huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tập trung vào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Đẩy mạnh tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất - kinh doanh và xây dựng các mô hình kinh tế về phát triển nông lâm nghiệp bền vững. Mạnh dạn chuyển đổi, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gắn với sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cho các hàng hóa nông sản của địa phương. Tập trung đẩy mạnh liên kết giữa Hội Nông dân với doanh nghiệp thông qua các mô hình như: Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất tập trung, tạo ra sản lượng đủ lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định. Qua các phong trào thi đua lao động sản xuất này, đời sống kinh tế của hội viên, nông dân toàn huyện không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và hộ khá giả tăng lên. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn huyện đã có hơn 1.568 lượt hộ gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương có 02 hộ, cấp tỉnh có 56 hộ, cấp huyện có 233 hộ và cấp xã có 1.277 hộ.  

Bà Ngôn Thị Chanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, huyện Hội đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi hội, tổ chức nhiều hội thi nông dân gắn với xây dựng NTM; tuyên truyền gắn với từng chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí để người dân dễ hình dung và tham gia thực hiện.

Nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM, với vai trò là một tổ chức Hội có số lượng hội viên đông đảo, chiếm tới trên 80% số hộ nông nghiệp. Hội Nông dân huyện đã tích cực vận động hội viên phát huy vai trò của mình trong xây dựng NTM và đạt được kết quả cao. Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân./.

 

Ngọc Diệp - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện Bạch Thông
Sign In