Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông dân Chợ Đồn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 07/04/2020  )
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới.

 


Hội viên, nông dân thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch phối hợp với Đoàn thanh niên xã làm cầu dân sinh

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 119 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 8.038 lượt hội viên nông dân. Tổ chức tham quan học tập các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Hội Nông dân các cấp đã tranh thủ các nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 09 lớp dạy nghề cho 300 hội viên; tổ chức cho 3.208 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả bình xét có 1.071 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.


Hội Nông dân huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng với hội viên nông dân, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Tính đến nay, Hội đã xây dựng được 73 tổ tiết kiệm vay vốn/1.901 hộ vay vốn nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác, với dư nợ trên 82 tỷ đồng. Vay vốn nguồn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT  trên 1.1 tỷ đồng.  Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp 38 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hiện nay trên 670 triệu đồng.


Đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao như: Mô hình kinh doanh dịch vụ của hộ ông Đồng Phúc Eng (xã Xuân Lạc); hộ bà Triệu Thị Dự (xã Phương Viên); chăn nuôi trâu, bò của hộ ông Nguyễn Mạnh Tiến (xã Bản Thi); chăn nuôi lợn của ông Hà Văn Cẩn (thị trấn Bằng Lũng); mô hình VACR của hộ bà Trịnh Thị Thơm ( xã Ngọc Phái)…

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp huyện Chợ Đồn đã vận động hội viên nông dân tham gia hiến trên 11.000 m2 đất, đóng góp tiền, vật tư và ngày công lao động để làm đường giao thông liên thôn, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, vận động đóng góp gần 1.547 triệu đồng, 15.657 ngày công lao động, tham gia sửa chữa và làm mới hơn 100km đường giao thông nông thôn, gần 60km kênh mương nội đồng.


Từ năm 2018 đến nay, có 17.120 lượt hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá, bình xét cuối năm có 15.838 hộ đạt gia đình văn hóa. Từ những cố gắng nỗ lực chung sức thi đua, đến nay, huyện Chợ Đồn có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.


Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trên địa bàn từ 2,5% trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.../.

Nguồn: Huyền Thương/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In