Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông dân Bắc Kạn ra đồng sản xuất đầu năm

( Cập nhật lúc: 19/02/2021  )
Đang trong những ngày đầu Xuân mới Tân Sửu 2021 nhưng nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã khai xuân, ra đồng sản xuất với tinh thần phấn khởi, mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.


Một số hình ảnh sản xuất phóng viên ghi nhận tại các địa phương:

 


Sau những ngày nghỉ Tết, nông dân xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã ra đồng chủ động chăm sóc cây mạ nhằm bảo đảm chất lượng trước khi cấy

 

 

Nông dân xã Nghiên Loan (Pác Nặm) khai xuân đầu năm mới làm đất chuẩn bị cấy lúa 

 

 

Nông dân thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) làm đất ở những diện tích ruộng không chủ động được nước tưới tiêu để trồng ngô vụ xuân

Nguồn: Đình Văn/baobackan.org.vn
Sign In