Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông dân Ba Bể tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 30/07/2018  )
Cùng với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, những năm qua các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục đóng góp sức người, sức của theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với sự nỗ lực, tham gia nhiệt tình của hội viên nông dân, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể đã lan tỏa rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng.


Các cấp Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với vận động xây dựng gia đình nông dân văn hóa; chấp hành nghiêm Luật giao thông, Luật phòng, chống ma túy, mua bán người, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. 

 

Hội viên nông dân Thôn Bản Ngù, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể góp công xây dựng đường giao thông liên thôn

Giai đoạn 2012 - 2017, toàn huyện có 45.487 lượt hộ gia đình đăng ký thực hiện, qua bình xét có 40.526 lượt hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 7.661 lượt hội viên nông dân tham gia, vận động hội viên đóng góp 445,71 triệu đồng, hiến 43.545m2 đất, 43.747 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 151,449 km đường giao thông; 79,91 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Để bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội vận động các hộ hội viên nông dân thực hiện mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”, đến nay đã xây dựng được 68 mô hình, xây dựng các điểm xử lý rác trên đồng ruộng và một số điểm dân cư, để thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật.Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình CLB nông dân làm nòng cốt tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách dân số, bảo đảm an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội ở nông thôn./.


 

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In