Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2018, Bắc Kạn có 9.650 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 29/08/2018  )
Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến hội viên nông dân, tổ chức cho các hộ hội viên nông dân đăng ký tham gia thực hiện theo tiêu chí đưa ra từ đầu năm.Mô hình chăn nuôi lợn của hộ sản xuất kinh doanh giỏi Nông Đức Khí, thôn Bản Tràng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

 

Năm 2018, phong trào thi đua đã được đông đảo hội viên nông dân trong tỉnh hưởng ứng, tự nguyện đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả có 9.650 hộ đăng ký, trong đó có 3 hộ đăng ký đạt cấp trung ương, 231 hộ đăng ký cấp tỉnh, 1.752 hộ đăng ký cấp huyện và cấp cơ sở có 7.664 hộ đăng ký. Các hộ hội viên nông dân đăng ký đều có cơ sở, tiềm năng để phát triển kinh tế hộ./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In