Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lan tỏa mô hình Sạch nhà, tốt ruộng

( Cập nhật lúc: 05/04/2019  )
Thời gian qua, mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” do Hội Nông dân huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nhân dân, qua đó góp phần bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


 

Đường liên thôn Phiêng An II được quét dọn sạch đẹp

Mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” được phát động, hướng tới thực hiện các nội dung như: Thường xuyên tuyên truyền, phát động đến toàn thể hội viên, nông dân trên toàn huyện biết và thi đua thực hiện mô hình gắn với các phong trào thi đua của Hội; hướng dẫn, tổ chức cho hội viên, nông dân sắp xếp lại nhà cửa, cải tạo vườn tạp, sắp xếp lại khu chăn nuôi và làm các công trình vệ sinh. Tổ chức cho hội viên tu sửa đường thôn, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm và vệ sinh đồng ruộng. Thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường như: Xây dựng mô hình ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp, cây phân xanh, làm hầm biogas, đệm lót sinh học, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Mô hình “sạch nhà tốt ruộng” được Hội Nông dân huyện Bạch Thông phát động nhằm mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, vì môi trường nông thôn, nông nghiệp xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho người dân tại cộng đồng dân cư. Phong trào này vừa làm sạch nhà, sạch làng, vừa góp phần đáng kể để tăng năng suất các loại cây trồng, nhất là cây lúa nước. Nguồn chất thải từ chăn nuôi cũng là điều kiện cho khoảng nhiều hộ trên địa bàn huyện xây dựng hầm Biogas để có thêm nhiên liệu đun nấu và thắp sáng trong gia đình, đồng thời giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường. Những ngôi nhà, những con đường đã sạch đẹp hơn. Từ hiệu quả mà mô hình đem lại, các cấp hội đảy mạnh tuyên truyền thực hiện và mở rộng mô hình đến các chi hội nông dân trên địa bàn. Năm 2018, Hội Nông dân toàn huyện đã triển khai nhân rộng thêm được 83 mô hình tại xã Vi Hương, Cẩm Giàng, Dương Phong, Quang Thuận, Hà Vị, Tân Tiến, Nguyên Phúc, thị trấn Phủ Thông.

Đã trở thành thói quen, cứ đến ngày 25 hàng tháng, trên nhiều tuyến đường liên thôn, nội thôn ở xã Quang Thuận lại nhộn nhịp cảnh bà con nhân dân tham gia quét rác, nhổ cỏ, làm vệ sinh đồng ruộng… Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ hội nông dân các cấp xây dựng mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” , thời gian qua Hội Nông dân xã Quang Thuận đã phát động bà con cùng tham gia thực hiện mô hình nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống và sản xuất, đảm bảo sức khỏe hội viên và cộng đồng dân cư, từ khi phát động, mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhân dân.  Đến thôn Phiêng An II xã Quang Thuận sau nhiều năm triển khai thực hiện mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”, đến nay bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Chị Hà Thị Hậu người dân thôn Phiêng An II cho biết: Là người nông dân bận rộn nhiều công việc nhưng chúng tôi luôn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm, chuồng trại, vườn tược… qua đó góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường thôn xóm.

Ông Cao Xuân Lãng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thuận cho biết: Mô hình sạch nhà tốt ruộng được triển khai từ năm 2013, đến năm 2016 xã triển khai điểm 02 mô hình điểm, năm 2017 phát triển được 7 mô hình. Từ khi mô hình được triển khai đã làm thay đổi nhận thức của người dân, bà con nâng cao ý thức trong việc vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, bố trí, sắp xếp nhà ở, chuồng trại hợp lý hơn, thu gọn bao bì, thuốc bảo vệ thực vật có tổ chức… Từ hiệu quả của mô hình, đến nay chúng tôi đã triển khai thành công tại 12/12 thôn trong xã và được người dân đồng tình hưởng ứng.

Với hiệu quả mà mô hình đem lại, hội viên, nông dân huyện Bạch Thông đang đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, làm cho các thôn xóm, bản làng ngày càng sạch đẹp, văn minh và góp phần thực hiện tốt một trong những tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.


Nguồn: Lường Loan/Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In