Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 25/03/2020  )
Chiều ngày 23/03/2020, Hội Nông dân huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã tổ chức kiểm tra thực tế dự án ươm và trồng hồng không hạt tại thôn Nà Chom, xã Quảng Khê. Dự án được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân ngày 18/02/2020 với tổng số vốn là 400 triệu đồng với 8 hộ tham gia, các hộ vay chủ yếu là thành viên của Hợp tác xã Đồng Lợi.

 

 

Vườn ươm hồng không hạt của hộ ông Đồng Văn Lợi và hộ Nông Thị Bật

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra 100% hộ vay vốn tham gia dự án. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiện nay các thành viên tham gia dự án đã ươm được hơn 10.000 bầu hom giâm hồng không hạt. Trong thời gian tới, các hộ tiếp tục trồng mới gần 1 ha hồng không hạt.

Đồng chí Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện yêu cầu Hội Nông dân xã Quảng Khê thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn các hộ vay, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn và đạt được các mục tiêu mà dự án đã đề ra./.

Ma Thị Châu - Hội Nông dân huyện Ba Bể
Sign In