Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khí thế lao động sản xuất vụ xuân 2020 trên toàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 05/02/2020  )
Ngay sau Tết Nguyên đán, người dân đã tập trung làm đất gieo mạ, chuẩn bị phân bón, giống cây trồng các loại để sản xuất vụ xuân đúng thời vụ.

 

Theo kế hoạch vụ xuân 2020, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch gieo trồng gần 17.000ha cây lương thực có hạt, hơn 5.600ha cây công nghiệp và cây trồng ngắn ngày. Để chủ động trong sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh đã lên phương án, triển khai kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ưu tiên sản xuất các loại giống lúa chất lượng như VAAS16(QJ4), J02... Sản xuất theo hướng hàng hóa và sử dụng các giống ngô năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái và trình độ canh tác tại địa phương. Diện tích các cây trồng ngắn ngày như rau, đậu các loại phấn đấu thực hiện 1.791ha; các loại cây công nghiệp là 3.853ha.

 

 

Người dân chủ động vệ nạo vét kênh mương lấy nước phục vụ gieo cấy


Tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với các loại cây trồng như nghệ, dong riềng. Sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ATTP đối với các loại cây ăn quả chủ lực như cam, quýt, hồng không hạt và cây chè. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 1.883ha, trong đó tiếp tục duy trì diện tích 1.610ha đã chuyển đổi năm 2018 và năm 2019. Các địa phương thực hiện các công thức luân canh để có 3.500ha đất nông nghiệp đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên trong năm 2020.

 

 

Chủ động vệ sinh đồng ruộng, giữ nước để làm đất

Hiện nay, hầu hết người dân đều đưa máy vào sản xuất, từ khâu làm đất đến cấy lúa và thu hoạch, giảm chi phí nhân công, giảm sức người, rút ngắn thời gian làm đất, gieo cấy và thu hoạch nông sản.

 

 

                                   

Cơ giới hóa khâu làm đất giúp người dân giảm chi phí nhân công


 

 

Không chỉ gieo cấy mà người dân chủ động cây giống phục vụ trồng rừng


Nguồn: Vì Dân/Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In