Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Pác Nặm thu hút hơn 84% số hộ nông nghiệp tham gia tổ chức Hội Nông dân

( Cập nhật lúc: 08/11/2018  )
Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng về cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa để tập hợp và thu hút được 84% hội viên nông dân tham gia sinh hoạt Hội.


 

Tổ hợp tác chăn nuôi bò vỗ béo xã Nghiên Loan

Để thu hút các hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, Hội Nông dân huyện đã tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung hình thức sinh hoạt phong phú như: gặp mặt tọa đàm, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức thăm hỏi, động viên khi hội viên đau ốm, gia đình gặp khó khăn.

Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2018, các cấp Hội đã kết nạp mới được gần 1.000 hội viên, đồng thời tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội... được hơn 1.000 buổi cho hơn 32.000 lượt người tham gia. Phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 20.000 lượt hội viên nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân các nguồn vốn vay cho 1.730 hộ dân với tổng dư nợ trên 56,4 tỷ đồng.

Để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, thiết thực với các hội viên. Đặc biệt là chú trọng công tác phát triển hội viên mới, quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In