Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân xã Mỹ Thanh tổng kết công tác Hội năm 2018

( Cập nhật lúc: 07/01/2019  )
Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Vừa qua, Hội Nông dân xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Ngôn Thị Chanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; ông Trương Công Luật - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí Chi hội trưởng và 44 hội viên nông dân của 9 Chi hội nông dân trên địa bàn toàn xã.

 


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, công tác Hội và phong trào nông dân xã đạt được nhiều kết quả khích lệ, phối hợp tổ chức tuyên truyền 19 buổi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 604 lượt hội viên tham gia. Công tác xây dựng, củng cố Hội được chú trọng, kết nạp 04 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã lên 300 hội viên.

Phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân 850 triệu đồng, nâng tổng số dư nợ lên gần 6 tỷ đồng/185 hộ vay tại 04 tổ TK&VV. Phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 550 hội viên tham gia.Cung ứng trên 15 tấn phân bón trả chậm, trên 1.000 con gà ri; vận động xây dựng mới được 2.494.000 đồng Quỹ HTND, nâng tổng nguồn Quỹ lên gần 23 triệu đồng; Xây dựng 01 lò đốt rác và làm sân khấu tại thôn Cây Thị; Vận động 290 hộ gia đình hội viên đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét được 262 hộ gia đình văn hóa, 9/9 thôn đạt khu dân cư văn hóa, vận động Quỹ vì người nghèo được gần 4 triệu đồng.

 

Đ/c Ngôn Thi Chanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội Nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngôn Thị Chanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã ghi nhận biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ và hội viên nông dân toàn xã trong năm 2018. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trong hoạt động Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

 

Đ/c Triệu Phúc Y - Chủ tịch Hội Nông dân xã tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018./.


Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In