Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ

( Cập nhật lúc: 18/11/2020  )
Được sự hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF), năm 2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã hướng dẫn Hợp tác xã (HTX) Yến Dương, xã Yến Dương, huyện Ba Bể xây dựng mô hình trồng lúa Nếp Tài với diện tích 03ha/21 hộ tham gia và Hợp tác xã Hoàn Thành, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn xây dựng mô hình trồng lúa Bao Thai với diện tích 01ha/10 hộ tham gia theo quy trình sản xuất hữu cơ.


Chương trình FFF đã tập huấn kiến thức về sản xuất hữu cơ cho các thành viên HTX tham gia mô hình. Trong quá trình thực hiện mô hình, các hộ luôn tuân thủ các quy trình sản xuất: Không sử dụng phân bón hoá học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học, không sử dụng thuốc diệt cỏ; thực hiện ủ phân vi sinh bón cho cây trồng, ghi chép nhật ký sản xuất...

 

 

Mô hình lúa Bao Thai hữu cơ của Hợp tác xã Hoàn Thành, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

 

Bước đầu các hộ tham gia mô hình đã nhận thức được lợi ích của việc sản xuất hữu cơ trước hết là bảo vệ sức khoẻ của bản thân người nông dân, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thêm thu nhập...

 

 

Thành viên Hợp tác xã Yến Dương, xã Yến Dương, huyện Ba Bể thu hoạch lúa Nếp Tài

 

Hiện tại các thành viên hai HTX đang tiến hành thu hoạch lúa. Dự kiến trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với các ngành thành lập Ban Điều phối PGS Bắc Kạn và hướng dẫn các hộ tham gia mô hình hoàn thiện các thủ tục để cấp Chứng nhận sản phẩm gạo hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS cho các HTX./.

Hà Thoa - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In