Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng

( Cập nhật lúc: 18/09/2019  )
Vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức 08 lớp tập huấn, tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cho hơn 890 lượt cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã, chi hội trưởng, hội viên nông dân tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại thành phố Bắc Kạn

 

Tại các lớp tập huấn các học viên đã được báo cáo viên của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn truyền đạt một số nội dung cơ bản về: Vai trò, nhiệm vụ, giải pháp của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; Những vấn đề về đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, thủy sản và một số chính sách về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn như Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân triển khai ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Thông qua các lớp tập huấn giúp cho cán bộ, hội viên nông dân có ý thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Từ những kiến thức tiếp thu được các học viên tiếp tục tuyên truyền cho gia đình, cộng đồng tích cực sản xuất thực phẩm an toàn.

Theo kế hoạch trong năm 2019 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ truyên truyền, vận động 30.000 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn./.

Hà Thoa - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In