Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng kết đánh giá kết quả giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở

( Cập nhật lúc: 24/01/2019  )
Ngày 22/01/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở hoạt động còn yếu hoặc trung bình trở thành cán bộ năng động, có nhiều hoạt động tiêu biểu năm 2018.


Dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Na - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Trưởng, phó các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố và 08 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được lựa chọn giúp đỡ năm 2018. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn giao cho Hội Nông dân tỉnh trực tiếp giúp đỡ ít nhất 08 cán bộ cơ sở Hội có hoạt động yếu hoặc trung bình trở thành cán bộ năng động, có nhiều hoạt động tiêu biểu trong công tác Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch về “nâng cao chất lượng cán bộ Hội cấp xã năm 2018”, đồng thời tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành quán triệt triển khai thực hiện. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố lựa chọn 08 đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở được đánh giá vẫn còn hạn chế ở một số lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân cần giúp đỡ gồm: xã Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn), xã Lục Bình (huyện Bạch Thông), xã Công Bằng (huyện Pác Nặm), xã Vũ Loan (huyện Na Rì), xã Quảng Bạch (huyện Chợ Đồn), xã Khang Ninh (huyện Ba Bể), xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới), phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn).


Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau khi thống nhất, Hội Nông dân tỉnh đã phân công 08 đồng chí là các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh giúp đỡ 08 đồng chí chủ tịch cơ sở Hội được lựa chọn. Các đồng chí được phân công có trách nhiệm trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ ít nhất 02 lần/tháng và báo cáo tiến độ thực hiện theo kế hoạch cho Ban Thường vụ Tỉnh Hội ít nhất 01lần/tháng. Ngay sau khi có kết quả khảo sát các cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 0l lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho 16 chủ tịch Hội cơ sở được giúp đỡ (gồm 08 đồng chí được Hội Nông dân tỉnh giúp đỡ và 08 đồng chí được Hội Nông dân cấp huyện, thành phố giúp đỡ) với các nội dung: Các phương pháp, kỹ năng trong việc tổ chức triển khai công tác Hội và phong trào nông dân; cách thức tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ; cách thức tổ chức cuộc họp Ban chấp hành, tổ chức sinh hoạt chi hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động…

Trong năm 2018 đã có trên 150 lượt cán bộ được phân công phụ trách địa bàn và cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống giúp đỡ, hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp công tác. Cụ thể, cán bộ cơ sở thiếu, yếu nội dung nào thì tập trung bồi dưỡng hướng dẫn nội dung đó, nhiều nội dung được thực hiện theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” trực tiếp như: Hướng dẫn về hoàn thiện các văn bản sau đại hội hết nhiệm kỳ; xây dựng nội dung quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra; cách thức ghi biên bản họp Ban chấp hành; cách thức cập nhật ghi sổ công văn đi, đến; kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản theo thể thức của Hội; cách thức duy trì một buổi sinh hoạt chi hội, họp Ban chấp hành; đánh giá phân loại tổ chức Hội, xét hộ sản xuất kinh doanh giỏi; hướng dẫn chế độ báo cáo, hình thức xây dựng tổ chức Hội; tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Hội; triển khai các chương trình, dự án,...

Qua 01 năm trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bước đầu đã tạo được sự chuyển biến nhất định về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở. Năm 2017 trong 08 cơ sở được giúp đỡ đánh giá phân loại cơ sở có 07 cơ sở đạt khá, 01 cơ sở trung bình; năm 2018 có 02 cơ sở đạt vững mạnh, khá 05 cơ sở, trung bình 01cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương và ghi nhận những chuyển biến tích cực của các đồng chí chủ tịch Hội cơ sở được giúp đỡ trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp cần thực hiện trong năm 2019 như: Tiếp tục phân công cán bộ giúp đỡ, trong đó tập trung hướng dẫn giúp đỡ một số lĩnh vực trong năm 2018 còn hạn chế, các chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tỷ mỉ, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, khắc phục những mặt còn hạn chế. Tiếp tục tập trung các nguồn lực, hướng dẫn tổ chức các hoạt động về hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, thành lập mô hình kinh tế tập thể, các phong trào thi đua của Hội. Chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác Hội, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện nhiệm vụ Hội. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội, duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In