Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2019

( Cập nhật lúc: 31/12/2019  )
Sáng ngày 31/12/2019, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2019 được đánh giá còn hạn chế trở thành cán bộ năng động, có nhiều hoạt động tiêu biểu năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, trưởng, phó các đơn vị Hội Nông dân tỉnh; Đại diện thường trực Đảng ủy các cơ sở được giúp đỡ; Hội Nông dân các huyện, thành phố và 08 cơ sở Hội được giúp đỡ. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Thông báo số 1001-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc "Phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2019 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh". Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố đã lựa chọn 08 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được đánh giá vẫn còn hạn chế ở một số lĩnh vực công tác Hội và phong trào Nông dân cần giúp đỡ, đó là các xã: Thượng Ân (Ngân Sơn), Lục Bình (Bạch Thông), Công Bằng ( Pác Nặm), Quang Phong ( Na Rì), Quảng Bạch (Chợ Đồn), Khang Ninh (Ba Bể), Tân Sơn (Chợ Mới) và phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn). Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở; phân công 08 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh hàng tháng đến cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ.

Năm 2019, có trên 85 lượt cán bộ được phân công phụ trách, cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở giúp đỡ, hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp công tác như: hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động năm, xây dựng quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra; cách thức ghi biên bản họp; duy trì sinh hoạt chi hội; kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Hội…

Thông qua các hoạt động giúp đỡ bước đầu đã tạo ra sự chuyển biến nhất định về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở, chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, duy trì chế độ sinh hoạt theo quy chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, kiện toàn hệ thống sổ sách, quy chế, chế độ hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của Hội.

 

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Tiếp tục phân công cán bộ giúp đỡ, trong đó tập trung hướng dẫn giúp đỡ lĩnh vực trong năm 2019 còn hạn chế; tăng cường công tác kiểm tra; tập trung các nguồn lực, hướng dẫn tổ chức các hoạt động về hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thành lập mô hình kinh tế tập thể, các phong trào thi đua của Hội. Đối với các cơ sở Hội được giúp đỡ cần chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác Hội, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In