Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

( Cập nhật lúc: 03/01/2019  )
Ngày 27/12/218, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Na - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh.


Năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên. Trong năm, Hội Nông dân các cấp kết nạp được 1.036 hội viên mới, đạt 148% kế hoạch; cấp Hội cơ sở phối hợp với các đoàn thể giới thiệu 127 hội viên nông dân ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng. Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân xây dựng nông thôn mới; Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2018 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức thành công Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018. Tổ chức 02 cuộc thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì và Chi hội nông dân Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm. Giúp đỡ các cơ sở Hội còn yếu và trung bình trong tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục.

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 47.561 lượt hội viên; tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, công nghệ mới, xây dựng mô hình trình diễn để hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tuyên truyền, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2018 có 10.572 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 92,3% kế hoạch), qua bình xét có 3.403 hộ đạt.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh thẩm định và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn cho 03 cơ sở sản xuất kinh doanh miến dong, nâng tổng số cơ sở sản xuất, chế biến miến dong sử dụng nhãn hiệu tập thể lên 22 cơ sở. Phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế lựa chọn 03 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu gồm: Gạo Bao thai Chợ Đồn, Miến dong Triệu Thị Tá và Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn.

Thành lập mới 01 Hợp tác xã (HTX) tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể với 07 thành viên tham gia, nâng tổng số HTX do Hội Nông dân tỉnh thành lập lên 08 HTX/88 thành viên. Hỗ trợ HTX Yến Dương, huyện Ba Bể tiêu thụ được 06 tấn bí xanh thơm; phối hợp với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn thu mua được 689,9 tấn củ nghệ vụ năm 2017, trồng mới năm 2018 được 99,78ha nghệ. Thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), các cấp Hội đã lựa chọn 04 sản phẩm tham gia, được xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2018 đó là: Gạo bao thai của HTX Hoàn Thành, thịt trâu khô của HTX Hoàng Huynh, Tinh nghệ Bắc Kạn, khẩu nua lếch của HTX Thượng Quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị năm 2019, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức, hướng mọi hoạt động về cơ sở và thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: bảo bệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng tạo các sản phẩm nông sản an toàn.

Phấn đấu kết nạp ít nhất 1.000 hội viên; có 30% trở lên hộ đăng ký, trong đó 50% trở lên hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; có 25% trở lên số cơ sở Hội xây dựng được mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, Hợp tác xã); xây dựng 10 sản phẩm OCOP trở lên; 100% huyện, thành Hội và cơ sở Hội tổ chức được các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; 100% cơ sở Hội xây dựng được mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”, 50% Chi hội nông dân duy trì và xây dựng được mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018./.


 

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In