Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2020

( Cập nhật lúc: 08/01/2021  )
Chiều ngày 08/01/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2020.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Trưởng, phó các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố và các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được lựa chọn giúp đỡ năm 2020. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh trực tiếp giúp đỡ 08 cán bộ cơ sở Hội có hoạt động còn hạn chế. Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/HNDT về “giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2020”, đồng thời ra thông báo đến các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thành phố lựa chọn 08 Chủ tịch Hội cơ sở được đánh giá vẫn còn hạn chế ở một số lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 hoặc mới tham gia công tác Hội. Cùng với đó chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch và phân công mỗi huyện, thành phố trực tiếp giúp đỡ một cơ sở. Các đồng chí được phân công giúp đỡ xây dựng kế hoạch giúp đỡ chi tiết từng nội dung còn hạn chế, cụ thể từng tháng, đề ra giải pháp giúp đỡ phù hợp, hiệu quả gửi Thường trực Đảng ủy các cơ sở cùng phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Các cơ sở Hội được giúp đỡ năm 2020 gồm: xã Tân Sơn (huyện Chợ Mớí), xã Thuần Mang (huyện Ngân Sơn), xã Cao Thượng (huyện Ba Bể), xã Dương Quang (TP Bắc Kạn), xã Công Bằng (huyện Pác Nặm), xã Quang Phong (huyện Na Rì), xã Sỹ Bình (huyện BạchThông), xã Đồng Thắng (huyện Chợ Đồn).

Trong năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 16 đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở (trong đó có 08 đồng chí Chủ tịch do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp giúp đỡ và 08 đồng chí do Hội Nông dân các huyện, thành phố trực tiếp giúp đỡ). Trong năm, có trên 87 lượt cán bộ được phân công phụ trách, cán bộ chuyên môn trực tiếp đến giúp đỡ, hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp công tác. Cụ thể, cán bộ cơ sở thiếu, yếu nội dung nào thì tập trung bồi dưỡng hướng dẫn nội dung đó, nhiều nội dung được thực hiện theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” trực tiếp như: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động năm; cách thức ghi biên bản họp Ban Chấp hành, cách thức duy trì một buổi sinh hoạt Chi hội, họp Ban Chấp hành; đánh giá phân loại tổ chức Hội, xét hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Hướng dẫn chế độ báo cáo, xây dựng tổ chức Hội; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Hội; triển khai các chương trình, dự án,...

Qua 01 năm trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bước đầu đã tạo được sự chuyển biến nhất định về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở, kết quả đạt được như sau:

+ Chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác: Chủ tịch Hội các cơ sở được giúp đỡ đều nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình được nâng lên, đã có sự thay đổi về phương pháp tác phong công tác từ chỗ nặng về hành chính, giấy tờ chuyển dần sâu sát, gắn bó với Chi hội, hội viên; dành thời gian tham gia các buổi sinh hoạt với chi hội để tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên.

Các phong trào thi đua của Hội được quan tâm triển khai, nhất là Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được quan tâm hơn, phát huy được hiệu quả góp phần thực hiện đạt kế hoạch chung toàn tỉnh; quản lý tốt các tổ tiết kiệm & vay vốn, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, lãi tồn của các tổ thấp, các tổ đều có số dư tiền gửi tiết kiệm cao, qua đánh giá phân loại hàng năm của NHCSXH đối với các tổ vay vốn do Hội quản lý đều đạt loại tốt và khá; công tác tuyên truyền vận động, động viên hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mớiđược các cơ sở quan tâm, phối hợp triển khai, hội viên, nông dân đã đóng góp nhiều ngày công lao động, vật liệu, tiền,... để xây dựng cơ sở hạ tầng; Hội đã có sự thường xuyên phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

+ Duy trì chế độ sinh hoạt theo quy chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội: Thực hiện việc duy trì chế độ sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ theo quy chế; các cuộc giao ban chấp hành đều đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo; sinh hoạt Chi hội dần trở thành nền nếp, có chất lượng hơn, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 80% trở lên; các cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác thu, chi hội phí, làm tốt công tác quản lý hội viên.

+ Kiện toàn hệ thống sổ sách, quy chế, chế độ hoạt động: Qua hướng dẫn giúp đỡ, hệ thống sổ sách tại các cơ sở đã được hoàn thiện thống nhất, việc lập và ghi chép theo quy định như sổ theo dõi công văn đi, đến, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế sử dụng phí ủy thác, quỹ hội, sổ ghi biên bản họp Ban Chấp hành, sổ danh sách trích ngang hội viên, sổ sách theo dõi công tác vay vốn NHCSXH được ghi chép cụ thể, rõ ràng giúp cho việc theo dõi, quản lý chặt chẽ thuận tiện hơn trước.

+ Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Với tinh thần cầu thị, tích cực học hỏi, trách nhiệm, gắn bó với Chi hội, hội viên, các cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tích cực triển khai các hoạt động của Hội nên công tác Hội năm 2020 tại các đơn vị được giúp đỡ đạt kết quả cao hơn, thể hiện qua việc thực hiện chỉ tiêu giao cơ bản đều hoàn thành. Qua đánh giá của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên, có 02 cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; cá nhân 08 đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở được giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những chuyển biến tích cực của các đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở được giúp đỡ trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp cần thực hiện trong năm 2021 như: Tiếp tục phân công cán bộ giúp đỡ các cơ sở Hội còn yếu kém, trong đó tập trung hướng dẫn giúp đỡ lĩnh vực trong năm 2020 còn hạn chế, các chỉ tiêu chưa đạt (ưu tiên từ 1-2 chỉ tiêu còn đạt thấp nhất), xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời nhắc nhở, khắc phục những mặt còn hạn chế. Tiếp tục tập trung các nguồn lực, hướng dẫn tổ chức các hoạt động về hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thành lập mô hình kinh tế tập thể, các phong trào thi đua của Hội. Chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác Hội, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu.../.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In