Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thăm nắm tình hình triển khai công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở

( Cập nhật lúc: 04/03/2019  )
Ngày 28/02/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức thăm nắm tình hình triển khai công tác Hội và phong trào nông dân tại huyện Chợ Mới. Thành phần gồm có đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại diện các Ban Hội Nông dân tỉnh; làm việc với đoàn có đồng chí Trần Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới.


Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổng số hội viên nông dân toàn huyện đến nay là 5.742 hội viên sinh hoạt tại 164 chi hội, tổng số Quỹ hội 588,6 triệu đồng, bình quân 102.000 đồng/01 hội viên. Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2019 huyện Hội đã tổ chức họp giao chỉ tiêu thi đua, phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội đã triển khai cho hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp hộ hội viên thoát nghèo bền vững; phổ biến, tuyên truyền trong hội viên nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất…; tổ chức các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện này Hội Nông dân huyện quản lý trên 3 tỷ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai cho 86 hộ hội viên vay và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 1.851 hộ vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ 78,247 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận, bàn thống nhất về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó Hội Nông dân huyện Chợ Mới đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; tạo điều kiện cho Hội Nông dân huyện được tham gia, triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế cho hội viên nông dân; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp kinh phí bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân cho các cấp Hội triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại xã Yên Đĩnh

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với cấp ủy, chính quyền và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Quảng Chu và xã Yên Đĩnh. Tại đây, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn của địa phương; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân hai xã tiếp tục rà soát giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các chi hội, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết theo tháng, quý, năm; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch cấp ủy, chính quyền giao; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội…; tăng cường tham dự sinh hoạt tại các chi hội để thăm nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân nhất là liên kết để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đề nghị với cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân được tham gia thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In