Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác giảm nghèo cho cán bộ Hội các cấp

( Cập nhật lúc: 04/12/2020  )
Từ ngày 01-04/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 203 cán bộ Hội Nông dân làm công tác giảm nghèo các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.


 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn các học viên được báo các viên truyền truyền tải, trao đổi các nội dung về triển khai công tác giảm nghèo các cấp; quy trình triển khai thực hiện và cơ chế tài chính thực hiện các dự án h trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; triển khai phổ biến các chính sách giảm nghèo các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn cụ thể nội dung từng chương trình, trao đổi, hỏi đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tài địa phương.

 

 

Các học viên thăm quan mô hình tại HTX Tân Thành

 

Trong đợt tâp huấn các học viên được đến thăm quan thực tế mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại Hợp tác xã Tân Thành, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn./.


 

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In