Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp thực hiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ

( Cập nhật lúc: 18/12/2019  )
Nhằm thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả, từ ngày 18 - 20/12/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 40 cán bộ Hội Nông dân các cấp thực hiện dự án (CSSP).


Trong thời gian 3 ngày, Tiến sỹ Đặng Hoàng Hà - Giảng viên khoa Quốc tế, Trường đại học Thái Nguyên sẽ trao đổi cùng các học viên tham gia lớp tập huấn về một số nội dung như: Giới thiệu dự án CSSP; Chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và kết nối thị trường; Các bước thành lập Tổ hợp tác tham gia dự án CSSP và các bước xây dựng đề xuất dự án xin tài trợ từ “Quỹ Tài trợ cạnh tranh cho các Tổ hợp tác”.

 

 

                

Qua lớp tập huấn các học viên nâng cao được kiến thức cơ bản để triển khai các hoạt động của dự án, đặc biệt là kỹ năng trong việc hỗ trợ các nhóm sở thích hoạt động có hiệu quả./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In