Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giao hơn 4.000 con gà giống cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 04/01/2019  )
Nhằm khuyến khích hội viên nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và bền vững, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi gà thả vườn từ nguồn vốn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 27 hộ hội viên tại 02 xã Hà Vị và xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.Cán bộ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các hộ hội viên nông dân cam kết thực hiện mô hình theo đúng quy định

Mục tiêu của mô hình là giải quyết công ăn việc làm cho hội viên nông dân, chuyển giao các quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Nhận thấy địa thế ở địa phương phù hợp cho phát triển chăn nuôi gà theo hình thức bán chăn thả, với tổng nguồn vốn 405 triệu đồng, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 05 Tổ hợp tác với 27 hộ hội viên nông dân là hộ nghèo và hộ cận nghèo vay, trong đó 17 hộ tại xã Lục Bình, 13 hộ tại xã Hà Vị. Trung bình mỗi hộ vay 15 triệu đồng tương ứng với 300 con gà giống, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cung ứng 02 đợt, mỗi đợt 150 con/hộ.

 

Các hộ hội viên nông dân nhận gà giống

Song song với việc xây dựng mô hình, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, các bước chuẩn bị điều kiện nuôi, chuồng trại, chọn giống, cách chăm sóc nuôi dưỡng, chọn thức ăn, vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh thường gặp ở gà. Hy vọng mô hình sẽ đạt được những kết quả tích cực, phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp tại địa phương, giải quyết việc làm lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.


 

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In