Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân trên 3 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 01/10/2018  )
Nhằm giúp các hộ hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức thẩm định và giải ngân 10 dự án với số tiền 3,73 tỷ đồng cho 98 hộ hội viên nông dân vay tại các xã thuộc huyện Bạch Thông, huyện Ba Bể và huyện Chợ Mới.Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Bao gồm các dự án: trồng chuối và sấy khô nông sản, trồng rau sạch; nuôi chim bồ câu; trồng và chăm sóc cam quýt, nuôi trâu vỗ béo, trung bình mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, thời hạn vay 24 - 36 tháng. Sau một tháng giải ngân, qua kiểm tra vốn vay cho thấy các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy đồng vốn có hiệu quả và trả phí đầy đủ, đúng hạn.

Theo kế hoạch, 3 tháng cuối năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thu hồi vốn đến hạn, tổ chức thẩm định giải ngân 1,3 tỷ đồng và xây dựng các dự án thành nhóm hộ liên kết sản xuất để sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần hình thành phát triển kinh tế tập thể./.


 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In