Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh

( Cập nhật lúc: 15/01/2019  )
Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Đặc biệt năm 2018 là năm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, vì vậy Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn xác định đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là công việc trọng tâm để chỉ đạo triển khai, thực hiện.


Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn hiện có 159 hội viên tham gia sinh hoạt ở 08 Chi hội nông dân.Năm 2018, Hội Nông dân phường đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội với phương châm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân để tập hợp, thu hút nông dân vào Hội và tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

 

Đ/c Hoàng Thu Phương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên thông qua các chỉ tiêu thực hiện công tác Hội năm 2019 tại Hội nghị

Kết quả, trong năm Hội Nông dân phường đã tuyên truyền, vận động 50 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua bình xét 50 hộ đều đạt hộ SXKDG các cấp đạt 100% chỉ tiêu giao, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Mô hình trồng trọt và chăn nuôi của hộ Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chi hội tổ 10, mô hình chăn nuôi gia cầm của hộ ông Trần Văn Dũng - Chi hội tổ 2…; Tuyên truyền vận động hội viên thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm; duy trì thắp điện chiếu sáng các ngõ trong tổ, đóng góp ngày công lao động và số tiền 37 triệu đồng để bê tông hoá đường giao thông trong tổ dân phố; Phối hợp tuyên truyền cho hội viên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đấu tranh tố giác tội phạm cho 56 lượt hội viên tham gia; Thăm nắm và động viên con em hội viên nông dân đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trích quỹ hội tặng 05 xuất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ với tổng trị giá 350.000đ.

Ngoài ra công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá cũng được Hội Nông dân phường trú trọng thực hiện, duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với dân số và phát triển bằng hình thức sinh hoạt lồng ghép cùng Tổ dân phố và Chi hội nông dân được 03 buổi với 82 người tham dự, có 159 hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, văn minh, chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bình xét cuối năm có 156 hộ đạt.

 

Đ/c Vũ Đại Phong - Chủ tịch Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên trao thưởng cho các hộ đạt danh hiệu hộ sản suất kinh doanh giỏi năm 2018

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Hội trong năm 2019, Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên đề ra các nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề và nhân rộng các mô hình hiệu quả đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hội viên nông dân; Tiếp tục phối hợp với NHCSXH thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách; với NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân phấn đấu đạt chỉ tiêu và Quỹ tại Chi hội tăng 50.000đ/01 hội viên/năm; phấn đấu kết nạp 3 Hội viên mới trở lên./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In