Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Ngân Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 14/08/2020  )
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân các cấp huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn triển khai rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú, qua đó tạo không khí thi đua phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.


Đồng chí Vũ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngân Sơn cho biết: Xác định thực hiện tốt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp huyện Ngân Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi để đăng ký, phấn đấu. Tập trung triển khai các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, của tỉnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ, tuyên truyền hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh đất đai, lao động, nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị kinh tế, tăng thu nhập. 

 

Hội viên Hoàng Văn Quân, Chi hội Nà Pán, thị trấn Nà Phặc phát triển chăn nuôi, trồng trọt thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

 

Tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để khai thác, vận động tạo nguồn lực cho Hội hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh,…. Cụ thể, 5 năm qua, Hội ủy thác vốn vay thông qua các ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 70 tỷ đồng cho hơn 2.000 lượt hộ vay. Cùng với đó, phối hợp với ngành chức năng tổ chức được 500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 27.000 lượt hội viên, nông dân và 34 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.217 hội viên, nông dân. Cung ứng trên 200 tấn phân bón các loại hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất; hướng dẫn thành lập được 02 hợp tác xã với 39 thành viên (HTX Khẩu nua lếch xã Thượng Quan, HTX Hợp Phát xã Đức Vân)...

Kết quả, 5 năm qua (2015-2020) huyện đã có 7.409 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 1.042 lượt hộ hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (855 hộ đạt cấp cơ sở, 173 lượt hộ đạt cấp huyện, 14 lượt hộ đạt cấp tỉnh). Mức thu nhập đạt 45 triệu đồng/người/năm cấp cơ sở; cấp huyện 67,5 triệu đồng/người/năm/; cấp tỉnh 135 triệu đồng/người/năm; cấp Trung ương 270 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với những năm trước.

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho gia đình. Điển hình như mô hình sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp hộ anh Nguyễn Anh Ngọc, hội viên Chi hội Nà Lạn, xã Hiệp Lực, mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường hơn 7.000 chiếc máy thái thức ăn chăn nuôi, máy thái thuốc nam, thu nhập từ 16 - 20 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương thường xuyên; hộ ông Nông Ngọc Tùng, hội viên Chi hội Bản Đăm, xã Đức Vân với mô hình kinh doanh, dịch vụ thu nhập 8 - 12 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Trương Văn Thắng, hội viên Chi hội Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc) mô hình trồng trọt, chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, dịch vụ, thu nhập 8 - 12 triệu đồng/người/tháng... Đó là những tấm gương sáng của những người nông dân trên địa bàn huyện đại diện cho ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không cam chịu nghèo khổ, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, cho quê hương và đất nước. Từ phong trào này, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã thành lập các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.    

Với những kết quả trên, trong 5 năm qua, có nhiều hộ nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Trong  đó, Uỷ ban nhân tỉnh Bắc Kạn khen thưởng cho 06 hộ, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 15 hộ, Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng 17 hộ; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 114 hộ hội viên nông dân../.


Nguồn: Lý Dũng/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In