Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới đẩy mạnh các phong trào thi đua

( Cập nhật lúc: 16/11/2018  )
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo nên sự đổi thay rõ rệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Hội Nông dân huyện Chợ Mới hiện có trên 5.775 hội viên sinh hoạt tại 164 chi hội. Để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động thay đổi nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, lấy lợi ích thiết thực của nông dân làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua. Đồng thời, các cấp Hội đã duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

 

Măng khô của hội viên nông dân xã Mai Lạp được giới thiệu

quảng bá tại Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”  ngày càng phát triển về quy mô và hiệu quả. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Phong trào này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện các công đoạn ủy thác cho vay đến nay đạt trên 76,202 triệu đồng cho 1.861 hộ vay, với 66 tổ vay vốn; chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thành lập tổ vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ đến nay có 06 tổ được thành lập và đi vào hoạt động; tổng nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân là 2.645 triệu đồng cho 73 hộ vay.

Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chú trọng hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho hội viên phát triển kinh tế được 14 buổi cho 583 lượt cán bộ hội viên chủ yếu là kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng vụ đông; tập huấn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và truyền thông giảm nghèo 01 lớp cho 35 hộ. Ngoài ra, Hội còn phối hợp mở các mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, có thêm việc làm để tăng thu nhập cho gia đình.

Cùng với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau  làm giàu và giảm nghèo bền vững”,  phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” do Hội triển khai cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2018, nông dân trong huyện đã đóng góp hơn 47 triệu đồng và hơn 1.434 ngày công, hiến 835 m2 đất để làm các công trình phúc lợi, làm mới, sửa chữa hơn 16 km đường giao thông nông thôn, qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực để giúp đỡ hội viên nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn phát triển bền vững./.


Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In