Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

( Cập nhật lúc: 25/12/2019  )
Sáng ngày 24/12, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư huyện ủy;các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, phòng ban chuyên môn của huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 22 xã, thị trấn và 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019.

 

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Hội cấp trên, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể: có 23.479 lượt cán bộ, hội viên (đạt 378% kế hoạch) được tuyên truyền phổ biến, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được 220 lượt cán bộ hội các cấp (đạt 328% kế hoạch), tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân được 103, 56 triệu đồng (đạt 172% kế hoạch), công tác chuyển giao và áp dụng khoa học kỹ thuật cho 8.1010 lượt hội viên, nông dân (đạt 102,8% kế hoạch)…Vận động nông dân thực hiện tổng diện tích gieo trồng hơn 5.000 ha và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, lương thực bình quân của huyện đạt 589kg/người/năm. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững toàn huyện có 481 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phát triển hơn 288 hội viên mới và xây dựng 100% tổ chức sơ sở Hội đạt khá trở lên...

 

 

Đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại
hội nghị, Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên nông dân huyện trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong năm 2020, Hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội để vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với triển khai hiện tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả... để góp phần cùng với cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020).

 

 

Đ/c Nguyễn Thái Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

 

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện trao tặng giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019, đồng thời tổ chức phát động thi đua phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020./.

Thu Trang - Phó Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In