Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn hỗ trợ giống cây Na dai cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 19/03/2019  )
Ngày 15/3/2019 Hội Nông dân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) tổ chức giao 4.800 giống cây Na dai cho hội viên nông dân xã Nam Cường, xã Bản Thi và thị trấn Bằng Lũng.


Đáp ứng mùa vụ trồng cây ăn quả năm 2019, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngày 15/3/2019 Hội Nông dân huyện Chợ Đồn chỉ đạo Hội Nông dân xã Nam Cường, xã Bản Thi và thị trấn Bằng Lũng tổ chức giao 4.800 giống cây Na dai cho 35 hội viên nông dân tham gia mô hình trồng cây Na dai được hỗ trợ 50% kinh phí tiền mua giống từ nguồn kinh phí hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Chợ Đồn.

 

Hội viên nông dân nhận giống cây Na dai

Đây là một trong những chương trình hoạt động mở ra hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế cho hội viên nông dân của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Chợ Đồn thực hiện theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”  và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020"./.


Thu Trang - Phó Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In