Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

( Cập nhật lúc: 21/03/2019  )
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, những năm qua Hội Nông dân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế.


Từ năm 2018 đến nay Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã phối hợp với trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y... mở được 139 lớp chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức các hội thảo chăn nuôi lợn, trồng rau an toàn, trồng chanh leo, trồng gừng… cho hơn 5.000 lượt hội viên nông dân. Sau khi được chuyển giao KHKT, hầu hết hội viên nông dân đã áp dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả.

 

Đồng chí Nông Thị Thiềm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn triển khai mô hình trồng gừng cho hội viên nông dân xã Yên Thịnh

Điển hình là các hộ gia đình anh Hà Văn Cẩn, thôn Bản Duồng I, thị trấn Bằng Lũng áp dụng tiến bộ KHKT trong chăn nuôi, xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp làm dịch vụ mỗi năm cho thu nhập trên 600 triệu đồng; mô hình gia đình anh Ngôn Văn Hanh, thôn Bản Tuốm, xã Bình Trung sau khi áp dụng tiến bộ KHKT mô hình sản xuất, chăn nuôi đã được cải thiện, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động, năm 2018 đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

 

Mô hình trồng su su lấy ngọn của hộ bà Phạm Thị Dinh, hội viên nông dân thôn Phia Khao, xã Bản Thi

Việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Năm 2018 phối hợp cung ứng 414 tấn phân bón các loại bằng hình thức trả chậm, 120 kg cá giống, 24.386 kg giống lúa, ngô các loại cho hội viên nông dân. Hiện nay Hội Nông dân huyện quản lý và triển khai 2.633,477 triệu đồng giúp cho 125 hộ xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 2.592 hộ vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ 78,857 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện Chợ Đồn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân; giới thiệu các giống cây, con mới cho người dân đưa vào sản xuất đại trà, giúp người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế một cách bền vững./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In