Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 12/07/2019  )
Ngày 10/7/2019, Hội Nông dân huyện Ba Bể (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện. Đồng chí Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị.


Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, cụ thể như: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, Luật An toàn thực phẩm, Luật Giao thông đường bộ, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất chlorpyrifos Ethyl và Fipronil,… được 218 buổi/ 9.569 lượt hội viên nông dân tham gia.

Chỉ đạo các cấp Hội trong toàn huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được 27 Chi hội, tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp xây dựng quy trình, nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, đến nay 14/16 cơ sở Hội đã kiện toàn xong chức danh Phó Chủ tịch. Kết nạp mới được 39 hội viên nông dân, đồng thời giảm 60 hội viên do qua đời, già yếu và chuyển đi nơi khác, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện hiện nay lên 8.890 hội viên, chiếm 89,2% so với tổng số hộ nông nghiệp. Chọn cử 09 đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại tỉnh. 16/16 cơ sở Hội thành lập xong Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội Nông dân huyện tiến hành kiểm tra, giám sát được 32 cuộc, trong đó kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân được 16 cuộc, kiểm tra chuyên đề vốn vay uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội được 16 cuộc/ 22 Tổ tiết kiệm và vay vốn/ 104 hộ vay. Cấp Hội cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát được 60 cuộc/ 60 Chi hội, kiểm tra chuyên đề vốn vay uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội được 71 cuộc/ 71 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, phát động các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, công tác quản lý vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay ủy thác theo đúng quy định, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp Hội toàn huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, kết quả có 1.573 hộ đăng ký, đạt 58,8% kế hoạch giao, trong đó cấp trung ương 02 hộ, cấp tỉnh 63 hộ, cấp huyện 322 hộ, cấp cơ sở 1.186 hộ. Vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu được 5,96 triệu đồng, 450 ngày công lao động, 24 vác củi, 168 kg gạo, tham gia sửa chữa và nạo vét kênh mương được 6 km, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn được 16,9 km, sửa chữa và làm mới được 5 cầu, cống, 6 phòng học, đóng góp được 240 triệu đồng, 1.116 công lao động và hiến 9.900 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng và duy trì sinh hoạt 104 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”.

Vận động đóng góp tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân được thêm 132,020 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện cấp 100 triệu đồng, nguồn xã vận động 32,02 triệu đồng. Hiện nay đã giải ngân được 430 triệu đồng/13 hộ vay, trong đó nguồn tỉnh 310 triệu đồng/8 hộ vay để trồng và chế biến chuối tây tại xã Khang Ninh, nguồn huyện 120 triệu động/ 5 hộ vay. Hợp đồng uỷ thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 91.289,95 triệu đồng/ 71 Tổ Tiết kiệm và vay vốn/ 2.098 hộ vay. Tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật được 10 lớp/ 359 lượt hội viên nông dân tham dự, chủ yếu tập huấn về chăn nuôi bò sinh sản, gà, lợn và trồng cam…

Thực hiện lồng ghép tuyên truyền tham gia Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nông dân; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống bạo lực gia đình ... tại các buổi sinh hoạt Hội định kỳ và tuyên truyền chuyên đề được 4 lớp/340 lượt hội viên tham gia. Giới thiệu được 6 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 1 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm và tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ là con em hội nông dân được 6,26 triệu đồng/ 66 người…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019 được tốt hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, hưởng ứng và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tham gia mô hình kinh tế Hợp tác xã. Tổ chức thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân; vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội, tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.../.

Ngô Hoanh - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In