Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn với các sở, ngành

( Cập nhật lúc: 26/12/2018  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp với các sở, ngành năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và bàn phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động trong thời gian tới.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở y tế; Liên minh Hợp tác xã; Bảo hiểm xã hội; Bộ Chỉ huy quân sự và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, chuyên viên phụ trách các chương trình phối hợp của Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho nông dân, nông thôn và đạt được một số kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như: Phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổ chức được 07 lớp truyền thông về giảm nghèo cho 350 lượt hội viên nông dân; 02 lớp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn xây dựng mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” cho 140 lượt học viên là cán bộ cơ sở Hội và hội viên nông dân tham gia; Hỗ trợ vật tư xây dựng được 24 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình hội viên nghèo; Tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, sử dụng phân bón, cải tạo đất nông nghiệp được 741 lớp/ 37.876 lượt hội viên tham gia, cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm được hơn 303 tấn phân bón các loại với tổng giá trị 1.536,746 triệu đồng; Tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho các thành viên của 03 Hợp tác xã vay với số tiền 1.270 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm Hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở văn hóa tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, vận động hội viên nông dân tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; chỉ đạo cơ sở xây dựng gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa. Kết quả năm 2018 có 49.180 hộ hội viên đăng ký, sau khi bình xét có 45.719 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 91,7% so với tổng số hộ hội viên nông dân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở, ngành chuyên môn chủ yếu chỉ thực hiện trong công tác tuyên truyền; Hội chưa được giao thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong các chương trình dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà các ngành chủ trì; Việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các ngành với Hội Nông dân chưa được thường xuyên, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm chưa được chú trọng.

 

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tại Hội nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và thống nhất đưa ra một số phương hướng, giải pháp thực hiện và các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lưu Văn Quảng - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị năm 2019 các sở, ngành tập chung cùng Hội Nông dân tỉnh tiếp tục củng cố và hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất dong riềng, nghệ, rau hữu cơ. Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng sản phẩm OCOP, vận động hỗ trợ đóng góp bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, tuyên truyền vận động nông dân hiến đất và ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, duy trì và xây dựng mô hình “Sạch nhà tốt ruộng “ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới./.

Triệu Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In