Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ở Chi hội nông dân

( Cập nhật lúc: 09/10/2018  )
Những năm qua, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội và phong trào nông dân của Chi hội nông dân Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn luôn được trú trọng, đặc biệt là việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đã được Chi hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả.


Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, Ban Chấp hành Chi hội Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc đã thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Hội, với những nội dung như: tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các văn bản của Hội; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật mới về cây trồng, vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; giới thiệu những mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn huyện cũng như trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, định kỳ hằng tháng Chi hội lồng ghép tuyên truyền và tổ chức cho hội viên vệ sinh quét dọn nhà họp tổ, đường liên thôn, nhân dịp các ngày lễ lớn tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao nên đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Chi hội thường xuyên đạt trên 95%. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, chi hội kết nạp được 11 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 62 hội viên, vận động xây dựng Quỹ của Chi hội được 11,5 triệu đồng, bình quân đạt 180.000 đồng/ hội viên, nguồn Quỹ này được Chi hội cho các gia đình hội viên nông dân vay khi gặp khó khăn và để phát triển sản xuất.

Với các phong trào thi đua của Hội,Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hằng năm tổ chức phát động đến hội viên tham gia đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả trong nhiệm kỳ có 22 lượt hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp; phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật bón phân, kỹ thuật chăn nuôi cho hơn 160 lượt hội viên nông dân tham gia và giúp đỡ 8 hộ gia đình hội viên thoát nghèo; đồng thời phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai cho 56 hộ hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền là 1,95 tỷ đồng.

 

Sản phẩm hạt dẻ và hồng không hạt của hội viên nông dân Chi hội nông dân Tiểu khu 3

được trưng bày giới thiệu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, hằng năm Chi hội vận động 100% các gia đình hội viên tham gia đăng ký gia đình văn hoá và cuối năm xét đạt trên 90% số hộ đạt gia đình văn hoá. Vận động hội viên tham gia 256 ngày công lao động sửa đường, nạo vét các kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, xây lò đốt rác. Bên cạnh đó, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh luôn được Chi hội tiểu khu 3 trú trọng thực hiện, chi hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ ngày công lao động cho các gia đình chính sách, gia đình có con em làm nghĩa vụ quân sự được 215 ngày công lao động.

Đồng chí Vi Thành Sa - Chi hội trưởng nông dân Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc chia sẻ:“Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với đẩy mạnh các phong trào thi đua từ đó thu hút nông dân tham gia; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; Chuẩn bị nội dung sinh hoạt thiết thực và phù hợp với hội viên; lồng ghép các hoạt động tập huấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, văn nghệ trong các cuộc sinh hoạt Chi hội, hội viên hứng khởi tham gia”. Với kết quả hoạt động trong 5 năm qua, Chi hội nông dân Tiểu khu 3 đã 5 năm liền được Ủy ban nhân dân thị trấn Nà Phặc và Hội cấp trên khen thưởng./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In