Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 22/11/2018  )
Những năm qua, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” (SXKD) được Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất của hội viên nông dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Thực hiện Quyết định số 944-QĐ/HNDTW ngày 4.9.2014 của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam về “Tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp” và Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 4/7/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu và giảm nghèo bền vững”; các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua sôi nổi; hàng năm tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua và bình xét, công nhận. Các hội viên căn cứ tiềm năng về đất đai, nguồn vốn, lao động, cơ chế chính sách hỗ trợ để đăng ký thực hiện các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Số hộ đăng ký SXKD giỏi tăng lên hàng năm, năm 2018 toàn tỉnh có 8.528 hộ đăng ký, hiện tại các cấp Hội đang tiến hành bình xét hộ SXKD giỏi các cấp. Đặc biệt, nhiều hộ SXKD giỏi có thu nhập trên năm trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp kinh doanh dịch vụ cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm của ông Đỗ Quốc Lĩnh, xã Quảng Khê; hộ ông Hoàng Văn Đặng, xã Hảo Nghĩa; hộ bà Đào Thị Huyền, Hoàng Văn Tuyên, xã Kim Lư mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng phát triển chăn nuôi lợn siêu nạc; hộ ông Hứa Xuân Thường, xã Liêm Thủy; ông Phùng Văn Minh, xã Văn Học xây dựng vườn cây ăn quả với quy mô trên 10 ha; ông Hoàng Lâm Thưởng, xã Kim Lư đã mạnh dạn xây dựng HTX sản xuất, chế biến tinh bột dong riềng, sản xuất bún, phở tươi, khô mỗi năm thu nhập trên 500 triệu đồng; mô hình HTX nông nghiệp thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh hướng đến phương thức sản xuất mới trên địa bàn; mô hình trồng cây ăn quả cam quýt của bà Nông Thị Vì và mô hình trồng cam quýt trên đất ruộng, trồng thanh long ruột đỏ của ông Cao Xuân Lãng, xã Quang Thuận cho thu nhập 435 triệu đồng/năm…

 

Mô hình trồng cây hạt dẻ của hội viên nông dân Bàn Thị Ngân, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, dạy nghề khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao KHKT cho hàng nghìn lượt hội viên; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với hội viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi; lồng ghép thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và đề án (OCOP) mỗi xã, phường một sản phẩm; khuyến khích người dân phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, HTX, THT liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Cam quýt ở Quang Thuận, Dương Phong (Bạch Thông); Rã Bản, Phương Viên (Chợ Đồn); Hồng không hạt ở Chợ Đồn, Ba Bể; Dong riềng ở Na Rì, Ba Bể; thuốc lá ở Ngân Sơn, Chợ Mới; mía ở Cao Kỳ (Chợ Mới); khẩu nua lếch (Ngân Sơn), gạo bao thai (Chợ Đồn).

Đồng thời, các cấp Hội chủ động phối hợp với Cục sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các nhãn hiệu tập thể: Miến dong Bắc Kạn, gạo bao thai Chợ Đồn, gạo nếp khẩu nua lếch; xây dựng Chỉ dẫn địa lý Quýt Bắc Kạn, hồng không hạt, hiện nay các nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý được quản lý tốt và có hiệu quả, qua đó giá trị sản phẩm được nâng lên.

 

Mô hình trồng Dong riềng của hội viên nông dân xã Cường Lợi (Na Rì)

Bên cạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, các hội viên còn tích cực tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền được 174 buổi cho trên 7.644 lượt hội viên tham gia, các hộ SXKD giỏi đã giúp đỡ hội viên nghèo về nguồn vốn, giống cây, con; ngày công, tiền mặt và kinh nghiệm sản xuất cho 270 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống với số tiền 134,650 triệu đồng, 6.513 công lao động. Hội Nông dân tỉnh vận động cán bộ công chức cơ quan ủng hộ 1 ngày lương giúp 01 hộ hội viên nghèo xóa nhà tạm tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới với số tiền 10.000.000 đ và 20 ngày công lao động.

Tuy nhiên, kết quả phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, số lượng, chất lượng chưa cao. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương và cấp tỉnh còn thấp. Việc tuyên truyền cho nông dân về phát triển kinh tế chưa đi vào chiều sâu, chưa làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận nông dân trong việc khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên. Một số cấp Hội chưa thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của phong trào dẫn đến coi nhẹ công tác chỉ đạo. Quy mô hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cơ bản còn nhỏ, phương thức sản xuất cá thể, tự phát, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuỗi liên kết còn hạn chế, chưa coi trọng các yếu tố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, thậm chí sản phẩm không an toàn…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, trọng tâm là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hình thành các mô hình liên kết sản xuất lớn, các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh theo chuỗi. Vận động và tạo nguồn lực để phong trào có bước phát triển mới nhằm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung đạt năng suất cao, tiêu chuẩn an toàn đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng phong trào trở thành hoạt động thiết thực, phát triển, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của nông dân nhằm trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong phong trào thi đua giúp nhau cùng làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo, hộ còn gặp khó khăn ở địa phương, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In