Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu, bò sinh sản”

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )
Nhằm tạo động lực giúp các hộ hội viên được vay vốn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, ngày 07/5/2020, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân xã Nam Cường và Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn 900 triệu đồng cho 20 hộ hội viên nông dân được vay thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu, bò sinh sản”.


 

Cán bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thông qua các Quyết định liên quan đến vay vốn

 

Cụ thể: Tại xã Nam Cường có 10 hộ vay với tổng số tiền 400 triệu đồng; xã Bản Thi 10 hộ vay với tổng số tiền 500 triệu đồng để thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu, bò sinh sản”. Trung bình mỗi hộ được vay 30 - 50 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng.

Tại thời điểm giải ngân, cán bộ Hội Nông dân tỉnh đã công bố Quyết định phê duyệt dự án, quán triệt về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn, kế hoạch thực hiện dự án, quy ước hoạt động của dự án.

Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn.

Từ nguồn vốn vay giúp cho hội viên, nông dân có nguồn vốn đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

Nông Thiềm - Hội Nông dân huyện Chợ Đồn
Sign In