Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản phẩm OCOP

( Cập nhật lúc: 17/02/2020  )
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai, phối hợp thực hiện, lồng ghép các hoạt động thiết thực, nhằm phát triển thương hiệu nông sản địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản phẩm OCOP.

.

Để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm địa phương, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến miến dong sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của chương trình OCOP; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lựa chọn ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình; tích cực vận động, tư vấn hội viên nông dân về xây dựng, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác.Trong năm 2019, Hội Nông dân các cấp đã thành lập được 02 hợp tác xã và 77 tổ hợp tác với 997 người tham gia, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 70 tổ trưởng tổ hợp tác với các kiến thức về chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường; Các phương pháp và kỹ năng quản lý tổ hợp tác; Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp kết nối thị trường... Tích cực vận động, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã đăng ký sản phẩm tham gia đề án OCOP tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hội viên nông dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm để tham gia chương trình OCOP, các cấp Hội đã tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 12 nghìn lượt hội viên tham gia; Phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cung ứng 352,7 tấn phân bón trả chậm các loại cho hội viên nông dân để sản xuất; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 12.942 hộ vay vốn với tổng dư nợ là 580,38 tỷ đồng,cùng với đó, Hội các cấp đã xây dựng và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốnlà 21,689 tỷ đồng để hỗ trợ cho hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ của Hội Nông dân đã góp phần phát triển sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, năm 2019 có 70 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, gồm: 67 sản phẩm đạt 3 sao, trong đó Hội Nông dân các cấp trực tiếp hướng dẫn là 19 sản phẩm; 03 sản phẩm đạt 4 sao. Sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp chứng nhận (Giấy chứng nhận có thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký) và được sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm quy định.

Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện Chương trình“ Mỗi xã, phường một sản phẩm”; tiếp tục khai thác các nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư, tập huấn kỹ thuật giúp nông dân phát triển sản xuất; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị trường; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần tăng giá trị nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.

 

Dưới đây là một số hình ảnh Sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019

Sản phẩm Chuối sấy dẻo và Trà Giảo cổ lam của HTX Hoàng Huynh xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

 

Sản phẩm chè Lê Hà của HTX Chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể

 

Sản phẩm Gạo Nếp Tài của HTX Yến Dương, huyện Ba Bể

 

Sản phẩm Miến dong Triệu Thị Tá cơ sở sản xuất Hoàng Thị Mười, huyện Ba Bể

 

Sản phẩm Nấm sò tươi Minh Anh của HTX Minh Anh, Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

 

Sản phẩm Măng khô nứa tép của HXT Mai Lạp, huyện Chợ Mới

 


 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In